Здравейте!

Ние сме родители на деца с аутизъм и имаме лична кауза. Провеждаме кампания за събиране на средства с цел да разширим и подобрим дневeн център “Дъга“ , работещ с деца проявяващи аутизъм. Ние сме част от неправителствена организация „Асоциация Аутизъм“. Сдружението стартира дейсност през 2004г. Към този момент успешно работи и предлага безплатни услуги за хора от аутистичния спектър. С набраните средства от нашата кампания имаме за цел да разширим капацитета на център „Дъга“ и да осигурим възможност на повече деца да получат навременна и комплексна терапия. Ще бъде изградена стая за сензорна и ерго терапии , изключително необходими и трудно достъпни за децата с аутизъм в България.

Нуждаем се от Вашата подкрепа и помощ! Ако вярвате в нашата кауза моля, присъединете се и заедно ще направим стъпка напред към достъпно лечение за повече деца с проблеми от спектъра на аутизма.

Благодарим сърдечно!

Банковата ни сметка е:

  • Банка ДСК
  • клон Батенберг
  • IBAN: BG59STSA93000004098345
  • BIC: STSABGSF

С благодарност за проявената съпричастност към децата с проблеми от аутистичния спектър и техните семейства!